Bibliotheek

De belangrijkste nieuwe aanwinst is het boek
Schiere monniken en grijze vrouwen, door Philip Holt.
ISBN 9789460361890
Dit boek biedt een overzicht van alle Cisterciënzerkloosters die in Nederland bestaan hebben. Deze orde ontstond in 1098 in Citeaux in Frankrijk.Het eerste klooster van de Cisterciënzers in wat we nu Nederland noemen, werd gesticht in Friesland omstreeks 1165: het klooster Klaarkamp bij Dokkum;
Schiermonnikoog behoorde ook tot de landerijen van dit klooster.
Vanuit een bestaand klooster werden ‘dochterkloosters’ gesticht; vanuit Klaarkamp bijvoorbeeld Aduard enzovoort.Na een expansie van kloosterstichtingen werd in de 13e eeuw ging het in de 14e minder: het was een tijd van pestepidemieën en oorlogen en scheuring in de kerk: er waren twee pausen.In deze tijd trad Geert Grote op tegen de misstanden in de kerk: de Moderne Devotie ontstond. In de tijd dat het klooster in Sibculo werd gesticht werkte dit door.
Zo ontstond de Colligatie van Sibculo, waaraan in dit boek ook ruim aandacht wordt besteed. Omstreeks 1580 werden in noordelijk Nederland alle kloosters gesloten.
Met de komst van de Fransen in de Napoleontische tijd verdwenen de overige kloosters. Pas in de 19e eeuw zijn er enkele nieuwe gesticht.Het boek bevat veel foto’s van overblijfselen van gebouwen en terreinen. En veel informatie die voor ons van belang is. Voor ons museum een belangrijke aanwinst.
We waren met acht mensen aanwezig bij de presentatie van dit boek op 14 november 2015.
Philip Holt was bereid om zijn naam aan onze stichting te verbinden in het Comité van aanbeveling.

De belangrijkste nieuwe aanwinst is het boek
De rijke wereld van kloosterkruiden; 40 kruidige recepten voor ieder seizoen.
samenstelling en teksten Tini Brugge;
recepten: Vanessa van Koppen.
ISBN 97890435 25558
In dit boek wordt geput uit de rijke kennis over kruiden die via de kloosters in de noordelijke landen bekend zijn geworden en de van oudsher hier bekende. In een korte inleiding leren we iets van de geschiedenis. De seizoenen spelen ook een belangrijke rol: Voor de winter worden van tien wortels en zaden die besproken worden ook recepten gegeven.
Voor de lente gaat het vooral om stengels en bladeren en zijn er weer tien geselecteerd, met recepten.
Voor de zomer geldt dit voor bloemen en en bladeren en voor de herfst voor vruchten en gedroogde bladeren. Veertig kruiden worden zo behandeld. Eten met de seizoenen mee, zoals de tendens nu hopelijk wordt. Het boek is prachtig verzorgd met foto’s en gedichten.
Achterin staat een beschrijving van kruidentuinen in Nederland en Vlaanderen. Ook een overzicht van alle kloosterkruiden en andere kruiden. En voor de echt geïnteresseerde literatuuropgave.

Er is een prachtig nieuw boek, uitgegeven door de Historische Vereniging Hardenberg in samenwerking met Boekhandel en Uitgeverij Heijink: Zwerftochten door de Vechtvallei.
ISBN 97890 80533509
Het is een artikelenserie uit het Dagblad van het Oosten 1972-1975, geschreven door de heer G.J. Eshuis na bezoeken aan deze streek. Er staan onder meer artikelen in over het klooster van Sibculo uit 1956 en over De hongerige Wolf uit 1959.Gerrit Hakkers en enkele anderen hebben deze artikelen opnieuw van mooie kleurenfoto’s voorzien en kaarten toegevoegd. Van Ane tot en met Beerze worden boerderijen besproken, gebruiken beschreven en families genoemd.
Voor mensen die deze streek kennen veel herkenning en voor nieuwkomers veel informatie over deze omgeving. De boeken zijn ook te koop in ons museum.

 

De stichting is bezig met het opbouwen van een eigen bibliotheek. We willen in de toekomst een vraagbaak zijn voor onderzoekers naar de geschiedenis van het klooster Galilaea Maior, de colligatie van Sibculo en de Cistercienzer orde. Ook de regionale geschiedenis van Kloosterhaar en Sibculo behoren tot ons interessegebied.

We hebben inmiddels een boekenbestand van 200 boeken opgebouwd. Ook losse artikelen uit kranten en tijdschriften over bovenstaande onderwerpen worden verzameld.
Het oudste boek uit onze collectie stamt uit 1725!
Geschreven door  H. van Heusen en H. van Rijn.
Kerkelijke Historie en Oudheden,
Oudheden en Gestichten van het Bisdom Deventer
 – Deel 2.
Uitg.: Luchtmans en Haak, Leiden, 1725.
Klooster Sibculo: p. 241-289 en 632.

titelblad