Genealogie

Onderzoek naar je eigen voorouders is écht een spannende bezigheid! Het neemt je mee op een ontdekkingstocht: Waar kwam mijn voorgeslacht vandaan en wat deden ze voor de kost? Wat is er van hun levensloop terug te vinden? Bij stukjes en beetjes ‘ontmoet’ je bloedverwanten.
Zodra je bezig gaat als ´historische familiedetective´ maak je kennis met al lang overleden bloedverwanten. Tal van interessante en verrassende feiten kunnen boven water komen, die nog nooit eerder zijn ontdekt.
De Genealogie groep
Wij zijn nu bezig om een stamboom te maken van de familie Hendriks, wij zoeken zo veel mogelijk gegevens en oude foto’s van de familie. Ook recentere foto’s zijn welkom en dan speciaal trouwfoto’s om de vitrine mee te vullen ongeveer 50 stuks. De foto’s worden gescand en afgedrukt en u krijgt de originele foto terug. Ook een trouwboekje bevat een schat aan gegevens voor ons, daarvan willen we graag een kopie.
Van de gegevens word een boek gemaakt dat in het museum komt te liggen, ook met zoveel mogelijk foto’s, geboorte, trouw of overlijdenskaarten of advertenties of krantenknipsels.
Behoor je bij deze familie (ook als je meisjes naam Hendriks is) en wil je ons helpen er een prachtig boek van te maken kom dan een langs in het museum of neem contact met ons op.
De werkgroep genealogie komt elke tweede woensdag van de maand bij elkaar van 13:30 tot 16:00 uur in het museum ,,Zichtbaar Verleden” aan de Kloosterdijk 178 b Sibculo. tel:0523-240998

Opoe Hazelhorst is voor velen van de familie Hendriks de grootmoeder of de betovergrootmoeder .

Haar meisjes naam was Tonia Groot Bronsvoort ze werd geboren 03-02-1862 te Hellendoorn, en overleed op 07-02-1959 te Sibculo op 97 jarige leeftijd.

Ze trouwde op 30-11-1888 op 26 jarige leeftijd met Gerrit Hendriks geboren op 20-01-1856 te Bruinehaar. Gerrit was toen 32 jaar en was weduwnaar van Geesje Meijer.

Geesje Meijer was weduwe van Evert Hendrikus Grobbe.

Gerrit Hendriks overleed 23-12-1897 te Sibculo op 41 jarige leeftijd.

Uit het eerste huwelijk van Gerrit en Geesje werd een kind geboren.

Uit het tweede huwelijk van Gerrit en Tonia werden 6 kinderen geboren.

Na het overlijden van Gerrit trouwde Tonia met Gerrit Jan Hazelhorst.

Gerrit Jan Hazelhorst was weduwnaar van Lubbigje Mollen.

 

Krantenknipsel uit 1958
Opoe Hazelhorst verjaarde
De oudste inwoonster van Sibculo is de wed. Hazelhorst, die vorige week haar 96 ste verjaardag vierde. Het was een genoegen om een babbeltje met haar te maken, want niemand zal haar die vele jaren geven. Haar oogopslag is nog helder, haar gehoor in goede conditie en in geen enkel opzicht is ze nog hulpbehoevend.
,,Daar kan ik niet dankbaar genoeg voor wezen’’, vertelde ze ons. Haar verzorgsters, mej. Hendriksen met haar broer, helpen haar wel eens een kleinigheid, omdat ze wel wat eerder vermoeid raakt, dan een 20 jaar geleden, maar als het nodig is, dan redt ze zich zelf nog best met de gewone dagelijkse noodzakelijkheden.
Volledig helder van geest weet ze zich nog veel van de geschiedenis van het oude Sibculo te herinneren. Vroeger…lange dagen, weinig verdienen weinig verbouwen, lage prijzen…neen, het is zo langzamerhand toch wel heel wat beter geworden hier. Wat was het hier eerder kaal en eenzaam. Kerkelijk hoorden ze toen nog onder Vroomshoop. Dat was een verre weg. Nu is het allemaal veel beter geworden.
Een zware slag was voor haar echter het onverwachte overlijden van haar schoondochter, waarmeede ze nu al zovele jaren had samengeleefd. Met bewogen stem vertelt ze daarvan, want al wordt ze nu evengoed verzorgd, zo’n slag kom je toch niet zo maar weer te boven.

An Opoe Hazelhorst
Da,j in de kraante kwaam Opoe,
A’j zeker niet edacht;
Maar goei’ en kwaoje ding’n,
Koomt meestied overwacht.
Maar ak oe goed bekieke;
Ie wuss’n d’r toch wat van;
Het goeie mussien he’j op heufd,
En beste jakkien he’j ok an.
De strikkies onder d’ hals,
Zit prachtig stief en glad;
Daor hebb’ie daags te veur’n
De ,,bolte’’ wel op had.
A’j zo’n dag beleev’n magt,
Van ,,zes en negentig jaor’’,
Dan stiet allicht de hele dag
Ied’riene veur oe klaor.
Maar ’t striek’n van de musse,
Daor komp gien meinse an;
Nou denk ie bi’j oe zelf:
Hoe wet hi’j daor nou van?……
…Mien Moe dreug ok een musse,
En alles stief en glad;
Een hele wiede lange rok,
En ’n mooi gerimpeld pikzwart jak.
As kiend he’k vaak eziene,
Hoe as mien Moeder deed;
’t Is net a’j heel oe leev’n
Die ding’n niet vergeet.
Wat hej’n mooi plekkien bi’j ’t fenuus,
Van harte wordt ’t oe ‘gund;
En da’j daor zo nog jaor’n
Gebruuk van maak’n kunt.
Da’j in de kraante kwaam’n Opoe
A’j zeker niet edacht;
Maar dat ik ’t uut zul knipp’n,
He’j minder nog verwacht.
‘k Zie vake aolde plaaties,
Dat brengt mien wark zo mit,
Maar gien iene van die all’n
Vin ik zo mooi as dit……
’t Vernaamste zu’w vergeet’n Opoe
Veur oe en ok veur mi’j:
Blieft alles van Iene verwacht’n
Daor aol ie ,,’t leven’’ bi’j.
W. Bakker
Velp, februari 1958

 

Tonia Groot Bronsvoord.
Geboren 03-02-1862 te Hellendoorn.
Overleden 07-02-1959 te Sibculo. 97 jaar oud.
Gehuwd 30-11-1888 met Gerrit Hendriks.
Gehuwd 02-08-1901 met Gerrit Jan Hazelhorst.